Dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC Showroom ô tô Hà Hường.

10:12 - 07/06/2019

Công ty TNHH PCCC&CNCH đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của showroom ô tô Hà Hường.

CÔNG TY TNHH PCCC&CNCH VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Sơn La.

Đối tượng công trình: cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Địa điểm: Tổ 5 phường Chiềng Sinh - TP Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Showroom ô tô Hà Hường TP Sơn La là showroom lớn tập trung nhiều dịch vụ, đòi hỏi an toàn cao và thẩm mĩ hoàn hảo trong lắp đặt hệ thống PCCC, Công ty TNHH PCCC&CNCH Việt Nam đã đồng hành cùng với sự phát triển thịnh vượng của showroom góp phần tạo giá trị cốt lõi cho cuộc sống nói chung và an toàn cháy nổ của đất nước nói riêng.

Đã được thi công và hoàn thành vào năm 2015.