Hình nộm cứu hộ khí độc

Hình nộm cứu hộ khí độc, hình nộm cứu hộ khói độc, hình nộm cứu hộ trong môi trường khói lửa, hình nộm trên cạn, nộm khí độc, nộm khói độc

Dụng cụ phá khóa đa năng

Dụng cụ phá dỡ đa năng hàn quốc được chế tạo bằng hợp kim niken và crom Rất thích hợp dùng trong công tác cứu hộ cứu nạn và kể cả tập luyện

Hình nộm cứu hộ dưới nước

Hình nộm cứu hộ dưới nước, hình người cứu hộ dưới nước, manacanh cứu hộ dưới nước