HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mẫu số PC11: Mẫu đơn đề nghị kiểm tra kết quả...

Mẫu số PC11: Mẫu đơn đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

Mẫu số PC06: Mẫu đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế...

Mẫu số PC06: Mẫu đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

Tổng hợp các biểu mẫu về PCCC theo Nghị định số...

Tổng hợp các biểu mẫu về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC VII. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THUỘC DIỆN...

PHỤ LỤC VII. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THUỘC DIỆN KIỂM ĐỊNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC VI. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH...

PHỤ LỤC VI. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC Vb. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM...

PHỤ LỤC Vb. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC CỦA PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH  THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC Va. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM...

PHỤ LỤC Va. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC CỤC CẢNH SÁT PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC V. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC DIỆN...

PHỤ LỤC V. DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC DIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC IV. DANH MỤC CƠ SỞ PCCC DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP...

PHỤ LỤC IV. DANH MỤC CƠ SỞ PCCC DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ QUẢN LÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC III. DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ...

PHỤ LỤC III. DANH MỤC CƠ SỞ DO CƠ QUAN CÔNG AN QUẢN LÝ PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC II. DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ...

PHỤ LỤC II. DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

PHỤ LỤC I. DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ...

PHỤ LỤC I. DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP

Dịch vụ Thẩm tra PCCC 247

Bạn đang lo lắng không biết hồ sơ thiết kế về PCCC của mình có đáp ứng được hàng trăm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC không? Bạn không biết bảo vệ phương án thiết kế hệ thống PCCC của mình trước cơ quan Công an PCCC thế nào?... Hãy để PCCC247 giúp bạn.

Thẩm tra PCCC

Thẩm tra thiết kế PCCC là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn thiết kế khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân theo đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành về PCCC. Sau khi thẩm tra thiết kế về PCCC xong, kết quả thẩm tra sẽ...

Dịch vụ thẩm tra PCCC uy tín

Việc thẩm tra thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tốt nhất nên được thực hiện bởi đơn vị kinh doanh dịch vụ PCCC - nơi có đủ năng lực thực hiện việc so sánh, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ, bản vẽ hệ thống PCCC so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Thẩm tra PCCC khác Thẩm định PCCC như thế nào?

Hiện nay có nhiều người cho rằng thẩm tra PCCC, thẩm định PCCC là hai khái niệm tương đồng nhau, tuy nhiên thực tế cách hiểu này là chưa đúng. Vậy Thẩm tra PCCC và thẩm định PCCC khác nhau như thế nào?