Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ: Dự án “Đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH” là dự án đầu tiên của Nhật Bản tại Việt Nam có kết hợp nhiều hợp phần, trong đó việc đào tạo, huấn luyện đội ngũ giáo viên, cán bộ huấn luyện cho các đơn vị, địa phương để nâng cao năng lực cho chiến sỹ chữa cháy, CNCH được chú trọng và do các chuyên gia của Nhật Bản thực hiện.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Do đó, thành công của dự án sẽ góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cơ bản đồng tình với những ý kiến nêu ra về một số hạng mục, biểu đồ tiến độ đã được JICA trình bày tại cuộc họp; đồng thời, những vấn đề đang vướng mắc cần được giải quyết đề nghị phía JICA có công văn gửi Bộ Công an yêu cầu Bộ Công an khắc phục, xử lý. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ chỉ đạo giải quyết nhanh các vấn đề khó khăn…

Dự án “Đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản là dự án đầu tiên cho lĩnh vực PCCC và CNCH, với nhiều hạng mục quan trọng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đên sự phát triển bền vững của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ngài Yamamoto Kenichi thông báo về việc JICA cử đoàn khảo sát công tác PCCC tại Việt Nam; đại diện Đoàn chuyên gia Nhật Bản báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát và đề xuất các nội dung hợp tác, hỗ trợ từ Nhật Bản; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo và đề xuất một số nội dung về triển khai hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực PCCC và CNCH...

Khổng Hà