Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

15:02 - 28/12/2017

Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?

1. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định

Theo nghị định số 35/2003/NĐ-CP, Nghị định 130/2016/NĐ-CP, Thông tư 220/2010/TT-BTC của nhà nước thì đã có quy định rõ ràng về việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Những đối tượng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ cũng như thực hiện các chế độ phòng cháy chữa cháy thì cần phải tuân thủ và thực hiện theo quy định nếu không thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định

Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên cạnh đó thì theo định kỳ hàng năm thì các đơn vị, cơ sở thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ được các cơ quan phòng cháy chữa cháy tiến hành kiểm tra các công tác an toàn cũng như các điều kiện về giao thông nội bộ phục vụ chữa cháy, điều kiện thoát nạn, hệ thống điện, kiểm trathuwjc hiện các giải pháp an toàn, huấn huyện và tập huấn công tác PCCC

2. Chuyển giao rủi ro

Mua bảo hiểm cháy nổ chính là cách tốt nhất để chuyển giao rủi ro, thiệt hại và tổn thất do cháy nổ gây ra cho công ty bảo hiểm. Bởi nếu xảy ra cháy nổ thì những tổn thất, thiệt hại về tài sản có thể lên tới hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng do đó nếu không có bảo hiểm thì bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn tài chính trong việc ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất

Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo việt thì bạn sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường và chi trả những thiệt hại, rủi ro cho bên mua bảo hiểm. Số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ sẽ được chi trả theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm

Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Lý do tại sao nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

3. Mua theo quy định của ngân hàng

Nếu đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp của bạn đang vay ngân hàng để phục vụ cho mục đích kinh doanh, sản xuất, đầu tư hệ thống trang thiết bị, máy móc mà tài sản thế chấp của doanh nghiệp là những tài sản cố định như nhà xưởng, hàng hóa, máy móc thiết bị thì khi đó các ngân hàng sẽ yêu cầu bạn mua bảo hiểm cho tài sản cố định và người thụ hưởng chính là ngân hàng mà bạn đang vay

Trên đây là những lý do tại sao mà bạn nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Việc mua bảo hiểm cháy nổ không chỉ là bắt buộc mà nó còn giúp bạn đề phòng và phòng tránh những rủi ro cháy nổ có thể xảy ra. Do đó hãy chủ động trang bị cho mình gói bảo hiểm cháy nổ để đề phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra mà bạn không thể lường trước được.

Bài viết liên quan

Mẫu số PC11: Mẫu đơn đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP
Mẫu số PC06: Mẫu đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP
Tổng hợp các biểu mẫu về PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP
PHỤ LỤC VII. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THUỘC DIỆN KIỂM ĐỊNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP
PHỤ LỤC VI. DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PCCC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2024/NĐ-CP